cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Família de segells: Pw

P( )

Família: P Referència a la família: Liou & Sciallano (1985), fig. 4-5, 8; Pascual (1991), nº 164.11; L'Hour, M. (1984), fig. 2-3, 5.

Datació: 15/15
Lloc  de troballa: Planier 1 (Île du Planier, França). - -(-)


 

Bibliografia

L'Hour, M.: Les statuettes de bois de l'épave Planier 1 à Marseille. dins: Archaeonautica 4. Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1984
-
Sciallano, M.; Liou B. : "Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4" dins: Archaeonautica 5 Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1985
-
Pascual, R. : Index d'estampilles sobre àmfores catalanes. Cuadernos de arqueología Barcelona: , 1991
-

Terriseries

Veure fitxa sencera

PLANIER 1 (Marseille) -

Derelicte connegut des dels anys 50, saquejat significativament per clandestins, el que ha impedit als arqueòlegs determinar el valor real del carregament que transportava. Es coneixen 11 àmfores Dressel 2-4 senceres i fragmentades. La seva forma és anàloga a les trobades en Chrétienne H i Sud-Lavezzi 3, amb pivots de curta alçada, amb dues tonalitats de l'argila (marró vermellòs o rosa-salmó). Es coneixen pocs segells, col·locats en el pivot o coll del recipient. Les sèries A, M i P poden relacionar-se amb les del catàleg del Baix Llobregat; el segell M·S·PVP (en el coll) és d'origen desconegut. Alguns fragments de ceràmica aretina suggereixen una datació cap al 15 dC. (Sciallano, Liou 1985: 17-25).


Formes

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 


 

 

 

 

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI