cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: CHRÉTIENNE H (Saint-Raphaël, Var)

CHRÉTIENNE H (Saint-Raphaël, Var) - - (-)

Descripció: S'han recuperat al voltant de 300 àmfores Dressel 2-4, a més d'algun contenidor d'origen bètic (Dressel 7-11, Haltern 71) del primer quart s. I dC. Les pastes ceràmiques es classifiquen en dos grups: vermelloses amb amb grans grans de desgreixant blanc, i color marró clar o groc amb desgreixant blanc o gris. Els pivots de les àmfores són d'escassa alçada. Més del 60% estan segellades i porten, sovint, dues marques, poques vegades vegada tres. Tots els segells vénen de les terrisseries del Baix Llobregat: Sant Boi (FAV, QVA, QVALE, SAB, TH), Sant Vicenç dels Horts (AN, PR, PRI, PYR, IV), Can Tintorer (ACA, ACAN, ACAS, APTI, CALAM, CA[R?], CELS, CLAS, CLAR, FIR, FIRM, GEM, GRAT, HELE, HIL, LEAN, PRIV, OPT, THA); altres variants són inédites en el lloc d'origen (AND, CA, ER, FA, N, VT?); també hi ha sèries noves (A, AC, AD, APO, BAR, EPH, F, FE, HE[-], [-]TI, NL·L·, PHI[L], RVST, S, SA[-], SANAP?, SC, STAB, TA, THA?, TLIC, SAT, VIC, VIT). La procedència d’algun exemplar desconegut es pot resoldre, indirectament, per la seva associació a un altre segell present al Llobregat: Sant Boi (F + QVA, FE + FAV, THA? + SAB), Sant Vicenç dels Horts (AM + PRI, CE + PRI), Can Tintorer (SAT + THA, PR + SAT). La forma de les àmfores Dressel 2-4 de Chrétienne H, i les sèries epigràfiques representades, són contemporànies a les troballes a Sud-Lavezzi 3, i properes en el temps a Dramont B, d'aquí la seva datació ca. 15-20 d.C. (Sciallano, Liou 1985: 78-94 = Santamaria 1984).
Producció:

 

Bibliografia:

Sciallano, M.; Liou B.

"Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4" dins Archaeonautica 5, ,

Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1985. 5-178

- -

Santamaria, C.

. L'épave H de la Chrétienne à Saint-Raphaël (Var) dins Archaeonautica 4, ,

Paris: CNRS , 1984. 9-52

- -

Pascual, R.

Index d'estampilles sobre àmfores catalanes. Cuadernos de arqueología dins , ,

Barcelona: , 1991.

- -

Segells:


A(A( )) Veure fitxa sencera

A(A( )) Veure fitxa sencera

A(A( )) Veure fitxa sencera

S(S( )) Veure fitxa sencera

A(A( )) Veure fitxa sencera

AC(AC( )) Veure fitxa sencera

PHIL(PHIL( )) Veure fitxa sencera

PHIL(PHIL( )) Veure fitxa sencera

AC(AC( )) Veure fitxa sencera

SC(...]SC) Veure fitxa sencera

ACA(ACA(nthi)) Veure fitxa sencera

CLAR(CLAR(i)) Veure fitxa sencera

ACAN(ACAN(thi)) Veure fitxa sencera

CLAS(CLAS(sici)) Veure fitxa sencera

ACAN(ACAN(thi)) Veure fitxa sencera

CLAS(CLAS(sici)) Veure fitxa sencera

ACAS(ACAS(ti)) Veure fitxa sencera

THA(T( ) H( ) A( )) Veure fitxa sencera

ACAS(ACAS(ti)) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

CELS(CELS(i)) Veure fitxa sencera

ACA(ACA(nthi)) Veure fitxa sencera

A...(A[...]) Veure fitxa sencera

CELS(CELS(i)) Veure fitxa sencera

AM(AM( )) Veure fitxa sencera

AN(AN(ici)) Veure fitxa sencera

PRI(PRI(mi)) Veure fitxa sencera

SA....(SA[...) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

HE...(HE[...]) Veure fitxa sencera

APO(APO( )) Veure fitxa sencera

APTI(APTI) Veure fitxa sencera

HELE(HELE(ni)) Veure fitxa sencera

APTI(APTI) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

BAR(BAR( )) Veure fitxa sencera

CA(CA( )) Veure fitxa sencera

CA(CA( )) Veure fitxa sencera

CALAM(CALAM(i)) Veure fitxa sencera

GEM(GEM(elli)) Veure fitxa sencera

CA...(CA[...]) Veure fitxa sencera

CE(CE( )) Veure fitxa sencera

PRI(PRI(mi)) Veure fitxa sencera

CELS(CELS(i)) Veure fitxa sencera

GRAT(GRAT(i)) Veure fitxa sencera

CELS(CELS(i)) Veure fitxa sencera

CLAS(CLAS(sici)) Veure fitxa sencera

CLAS(CLAS(sici)) Veure fitxa sencera

LEAN(LEAN(dri)) Veure fitxa sencera

FIR(FIR( )) Veure fitxa sencera

CLAR(CLAR(i)) Veure fitxa sencera

D(D( )) Veure fitxa sencera

EPH(EPH( )) Veure fitxa sencera

EPH(EPH( )) Veure fitxa sencera

EPH(EPH( )) Veure fitxa sencera

ER(ER( )) Veure fitxa sencera

FA(FA( )) Veure fitxa sencera

FA(FA( )) Veure fitxa sencera

F(F( )) Veure fitxa sencera

QVA(Q( ) V( ) A( )) Veure fitxa sencera

() Veure fitxa sencera

CLAS(CLAS(sici)) Veure fitxa sencera

() Veure fitxa sencera

() Veure fitxa sencera

Formes:

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI