cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: DIANO MARINA (Imperia, Itàlia)

DIANO MARINA (Imperia, Itàlia) - - (-)

Descripció: Nau cisterna amb 14 grans dolia disposats en el casc central de l'embarcació. Les àmfores Dressel 2-4 completen el carregament, totes són de la Tarraconense, i es caracteritzen per tenir uns pivots de mitjana alçada. Aquestes porten segells en els pivots, i en un únic cas en la campana superior de l'envàs. Algunes sèries, com A, APO, BAR i LE[AN?] estan presents en Chrétienne H, però les d’aquí deriven de matrius diferents. No és segura la procedència del segell HILARI (in campana) a Can Tintorer, perquè la posició del segell (in campana) i la grandària de la cartel·la (6 x 1,8 cm) són dues característiques naturals de la sèrie del Mujal de Calella. Els següents segells són únicas d'aquest carregament i es desconeix el seu lloc de producció: ASCL, RIM (PRIM?), C·P·F, EAB?, PAT[ERNI?], QV, BAGI? o RAGI?, T·S, TYR. Ceràmica de parets fines, ceràmica aretina tardana, daten el naufragi cap a mitjans del s. I dC. (Sciallano, Liou 1985: 95-107).
Producció:

 

Bibliografia:

Sciallano, M.; Liou B.

"Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4" dins Archaeonautica 5, ,

Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1985. 5-178

- -

Segells:


A(A( )) Veure fitxa sencera

APO(APO( )) Veure fitxa sencera

APO(APO( )) Veure fitxa sencera

APO(APO( )) Veure fitxa sencera

ASCL(ASCL( )) Veure fitxa sencera

ASCL(ASCL( )) Veure fitxa sencera

BAR(BAR( )) Veure fitxa sencera

RIM(RIM( )) Veure fitxa sencera

CPF(C( ) P( ) F( )) Veure fitxa sencera

EAB(EAB( )) Veure fitxa sencera

HILARI(HILARI) Veure fitxa sencera

LE(LE[...]) Veure fitxa sencera

PAT...(PAT[...]) Veure fitxa sencera

QV(Q( ) V( )) Veure fitxa sencera

EAB( )(EAB( )) Veure fitxa sencera

QV(Q( ) V( )) Veure fitxa sencera

RAGI & RACI & BAGI(RAGI( ) & RACI( ) & BAGI( )) Veure fitxa sencera

RAGI & RACI & BAGI(RAGI( ) & RACI( ) & BAGI( )) Veure fitxa sencera

ST & TS(S( ) T( ) & T( ) S( )) Veure fitxa sencera

TYR(TYR( )) Veure fitxa sencera

PTE(P( ) T( ) E( )) Veure fitxa sencera

Formes:

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI