Actes | Activitats | Publicacions | Persones

Activitats

Congrés: V Congrés Internacional de Matemàtiques de Cambridge

1912 - 1912


Premi: Premi Secció Ciències

1914


Curs: Representació conforme i unificació de funcions analítiques

27/5/1915 - 8 /6/1915


Curs: Análisi de la noció de discontinuitat en les teoríes de la materia i de la radiació

31/5/1915 - 2 /6/1915


Premi: Premi a treballs d'ordre de les ciències físico-matemàtiques

1917


Premi: Premi de Ciències Jordi Bone

1918


Premi: Premi Prat de la Riba

1919


Curs: Qüestions de Mecànica, Clàssica i Relativista

17/1/1921 - 22 /1/1921


Curs: Poincaré i la teoria de les equacions diferencials

8/4/1921 - 16 /4/1921


Curs: Analisi matemàtic del problema de l'espai

2/3/1922 - 15 /3/1922


Curs: Questions de Física Moderna

27/3/1922 - 1 /4/1922


Premi: Premi de l'Institut d'Estudis Catalans

1923


Curs: Les funcions analítiques de vàries variables

6/5/1933 - 8 /5/1933


Curs: Equacions diferencials, lineals ordinàries i el problema de Riemann

15/11/1933 - 1934


Curs: Problemes de contorn (teoremes d'oscil·lació i de balors propis)

15/11/1933 - 1934


Congrés: Congrés Mundial de Filosofia de Praga

1934 - 1934


Conferència: Matemàtiques Actuarials

1934


Conferència: Equacions amb diferències finites

1934


Curs: Segon curs d'equacions diferencials lineals ordinàries i el problema de Riemann

1934 - 1935


Curs: Càlcul de probabilitats

1934 - 1935


Curs: Àlgebra superior

18/11/1935 - 1936


Curs: Espais abstractes i teoria de l'integral en aquests espais

2/1936 - 3/1936


Curs: Funcions determinants i desenrotllament en sèrie de polinomis

3/1936 - 3/1936


Premi: Premi Martí d'Ardenya (Dr. Teixidor)

1976


Premi: Premi Ferran Sunyer i Balaguer

1979


Acte: Acte d'inauguració dels locals del Centre de Recerca Matemàtica

15/11/1984


Premi: Premi Ferran Sunyer i Balaguer

1985


Premi: Premi per a estudiants de la SCCFQiM de Matemàtiques

1985


Congrés: Congrés Internacional de Topologia

1986 - 1986


Conferència: El paper de les matemàtiques

1991


Premi: Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

1992


Activitat educativa secundària: Olimpíada matemàtica

1993


Conferència: Matemàtiques

1993


Conferència: Matemàtiques

2/1993


Premi: Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

1994


Conferència: Localització a Àlgebra i a Topologia

1994


Conferència: Teorema de Fermat

2/1994


Acte: Sessió commemorativa del quatre-cents aniversari de la mort de Descartes

1996


Curs: Geometria i Física

1996


Conferència: Solving numerically multidimensional systems of hyperbolic conservation laws

2001


Premi: Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

2001


Conferència: El somni de joventut de Kronecker

2004


Premi: Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

2004


Congrés: Congrés sobre matemàtica i informàtica intel·ligent

2004 - 2004


Conferència: Dalí i les Matemàtiques

4/11/2004


Conferència: Groupes finis: choix de théorèmes

9/11/2004


Activitat educativa secundària: Estímul del talent matemàtic (ESTALMAT)

2005


Conferència: Sessió 1: Física, química i matemàtiques

6/2/2007


Premi: Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

2009


Activitat educativa secundària: Jornada d'Enseyament de les Matemàtiques

2009


Jornada: XIV JAEM, Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas (Girona)

1/7/2009 - 4 /7/2009


Jornada: Jornada Biomedicina i Matemàtiques

9/2009 - 9/2009


Activitat educativa secundària: Estímul del talent matemàtic (ESTALMAT)

9/2009


Trobada: XI Trobada Matemàtica

9/2009 - 9/2009


Jornada: VI Jornada d'Enseyament de les Matemàtiques

19/9/2009 - 19 /9/2009


Activitat educativa secundària: Proves Cangur

2010


Activitat educativa secundària: Exposició

2010


Activitat educativa secundària: Matemàtiques i vida

2010


Activitat educativa secundària: Olimpíada matemàtica

2010


Activitat educativa secundària: Problemes a l'esprint

2010


Activitat educativa secundària: Proves Cangur

2011