Actes | Activitats | Publicacions | Persones

Publicacions

Qüestions de Mecànica Clàssica i Relativista - - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

LEVI-CIVITA, T. Qüestions de Mecànica Clàssica i Relativista. Col·lecció de Física i Matemàtica, vol. 5. IEC, 1922. 151 p.


Els treballs de Knutsen sobre els gasos enrarits - - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

PALACIONS


segon fascicle de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. - 84 -


Fasc. I del Vol. I de les Memòries de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques - 87 -


Del moviment pertorbat d'una corda - 1912 - Arxius de la Secció de Ciències

TERRADAS, E. "Del moviment pertorbat d'una corda". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. I (1911-1912), núm. 1.


Sobre´l moviment estacionari d'una corda - 1912 - Arxius de la Secció de Ciències

TERRADAS, E. "Sobre´l moviment estacionari d'una corda". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. I (1911-1912), núm. 3.


Le definizioni in matematica - 1912 - Arxius de la Secció de Ciències

PEANO, G. "Le definizioni in matematica". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. I (1911-1912), núm. 1.


Una representació en l´espai dels feixos de còniques planes - 1914 - Arxius de la Secció de Ciències

RAFAEL VERHULST, E. de. "Una representació en l´espai dels feixos de còniques planes". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. II (1914), núm. 3.


Una equació de sisè grau - 1916 - Arxius de la Secció de Ciències

RIUS i CASAS, J. "Una equació de sisè grau". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. IV (1916), núm. 4.


Teoria de la representació conforme - 1916 - Cursos de Física i Matemàtica

REY PARTOR, J. *Teoria de la representació conforme*. TERRADAS, E. (Ed.). Cursos de Física i Matemàtica; II (1916), 113 p.


Les funcions de Tchebichef - 1916 - Arxius de la Secció de Ciències

RIUS i CASAS, J. "Les funcions de Tchebichef". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. IV (1916), núm. 9.


El problema de Malfatti. Consideracions històriques i demostracions geomètrico-projectives, I - 1916 - Arxius de la Secció de Ciències

RAFAEL VERHULST, E. de. "El problema de Malfatti. Consideracions històriques i demostracions geomètrico-projectives, I". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. IV (1916), núm. 2.


El càlcul cristal·logràfic abreujat per la tetragonometria - 1916 - Arxius de la Secció de Ciències

PARDILLO. F. "El càlcul cristal·logràfic abreujat per la tetragonometria". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. IV (1916), núm. 6.


Els elements discrets de la matèria i la radiació - 1916 - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

TERRADAS I ILLA, E. Els Elements discrets de la matèria i la rdiació. Col·lecció de Física i Matmàatica. IEC , 1916. 65, [5] p.


El problema de Malfatti. Consideracions històriques i demostracions geomètrico-projectives, II - 1916 - Arxius de la Secció de Ciències

RAFAEL VERHULST, E. de. "El problema de Malfatti. Consideracions històriques i demostracions geomètrico-projectives, II". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. IV (1916), núm. 3.


Mémoire sur les surfaces algébriques liées à une courbe algébraique de genre trois - 1917 - Arxius de la Secció de Ciències

GODEAUX, L. "Mémoire sur les surfaces algébriques liées à une courbe algébraique de genre trois". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. V (1917), núm. 2.


L´existència dels indivisibles terminants i continuants en el continu, segons el P. Francesc Suárez - 1919 - Arxius de la Secció de Ciències

RAFAEL VERHULST, E. de. "L´existència dels indivisibles terminants i continuants en el continu, segons el P. Francesc Suárez". *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. VI (1918-1919), núms. 6 a 9.


Les espècies de continu segons el P. Francesc Suárez - 1919 - Arxius de la Secció de Ciències

RAFAEL VERHULST, E. de. "Les espècies de continu segons el P. Francesc Suárez´. *Arxius de l'Institut de Ciències*; Vol. VII (1919), núm. Únic.


Sobre els moviments vibratoris elipsoidals en una massa fluïda en rotació que afecti la forma d'elipsoide Jacobi i llur estabilitat - 1921 - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

Josep M. Plans


Propietats dels gasos ultraenrarits - 1922 - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

PALACIOS, J. *Propietats dels gasos ultraenrarits*. Cursos de Física i Matemàtica; IV (1922). 90 p.


Poincaré i la teoria de les equacions diferencials - 1922 - Cursos de Física i Matemàtica

HADAMARD, J. *Poincaré i la teoria de les equacions diferencials*. TERRADAS, E. & BASSEGODA, B.(Ed.). Cursos de Física i Matemàtica; III (1922), 87 p.


Qüestions de mecànica clàssica i relativista - 1922 - Cursos de Física i Matemàtica

LEVI-CIVITA, T. *Qüestions de mecànica clàssica i relativista*. TERRADAS, E. & RAFAEL, R. de (Ed.). Cursos de Física i Matemàtica; V (1922), 159 p.


Cicles límits - 1933 - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

DULAC, H. "Cicles Límits". Cursos de Física i Matemàtica, vol VI, 1933.


Sobre funcions de dues variables complexes - 1934 - Col·lecció Cursos de Física i Matemàtica

SEVERI, F. *Sobre funcions de dues variables complexes*. Cursos de Física i Matemàtica; VI (1934), 42 p.


Introducció a la Logísitca: amb aplicacions a la filosofia i a les matemàtiques - 1934 - Biblioteca filosòfica

GARCÍA D. Introducció a la logística: amb aplicacions a la filosofia i a les matemàtiques, vol. 2. IEC, 1934, 198 p.


Una nova generalització de les funcions gairebé-periòdiques - 1949 - Arxius de la Secció de Ciències

SUNYER i BALAGUER, F. *Una nova generalització de les funcions gairebé-periòdiques*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. XVII (1949), 48 p.


Sobre un espai de funcions enteres d´ordre infinit - 1966 - Arxius de la Secció de Ciències

SUNYER i BALAGUER, F. *Sobre un espai de funcions enteres d´ordre infinit*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. XXXIII (1966), 40 p.


Una formulació variacional de la mecànica estadística dels sistemes infinits i la regla de les fases de Gibbs - 1972 - Arxius de la Secció de Ciències

MIRACLE i SOLÉ, S. *Una formulació variacional de la mecànica estadística dels sistemes infinits i la regla de les fases de Gibbs*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. XLIX (1969), 88 p.


Les equacions de la mecànica relativista predictiva. Una família de solucions - 1983 - Arxius de la Secció de Ciències

LAPIEDRA, R. *Les equacions de la mecànica relativista predictiva. Una família de solucions*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXIX (1983), 44 p.


Obra d´Evariste Galois - 1984 - Monografies de la Secció de Ciències

MALET, A. (Ed.) *Obra d´Evariste Galois*. Monigrafies de la Secció de Ciències; 1 (1984), 68 p.


150 anys de gènesi topològica: d´Euler a Poincaré - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

CASTELLET, M. "150 anys de gènesi topològica: d´Euler a Poincaré". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Avenços de l'anàlisi al segle passat - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

CERDÀ, J. "Avenços de l'anàlisi al segle passat". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Orígens físics de l'anàlisi vectorial - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

GARCIA, M. "Orígens físics de l'anàlisi vectorial". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


La geometria diferencial, de Gauss a Riemann - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

GIRBAU, J. "La geometria diferencial, de Gauss a Riemann". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


El desenvolupament de les probabilitats en el segle XIX - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

SALES, F. d'A. "El desenvolupament de les probabilitats en el segle XIX". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


El naixement de l´àlgebra de la lògica - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

TRILLAS, E. "El naixement de l´àlgebra de la lògica". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica dels processos irreversibles - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

JOU i MIRABENT, D. *Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica dels processos irreversibles*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXVI (1984), 100 p.


Punts de vista sobre el problema de Poincaré - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

MONTESINOS-AMILIBIA, J.M. "Punts de vista sobre el problema de Poincaré". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


La teoria de nombres en el segle XIX - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

LLORENTE, P. `La teoria de nombres en el segle XIX´. In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Els inicis de la teoria de grups - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

MENAL, P. "Els inicis de la teoria de grups". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Cotes sobre l´aparent violació de la simetria d´inversió temporal a les interaccions febles - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

MÉNDEZ i VILASECA, A. *Cotes sobre l´aparent violació de la simetria d´inversió temporal a les interaccions febles*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXX (1984), 44 p.


El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

CASTELLET, M. (Ed.). "El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX". *Arxius de la Secció de Ciències*; Vol. LXXV (1984), 230 p.


Els orígens dela teoria de conjunts - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

PLA, J. "Els orígens dela teoria de conjunts". In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


La mecànica celest a l´obra de Poincaré - 1984 - Arxius de la Secció de Ciències

LLIBRE, J. `La mecànica celest a l´obra de Poincaré´. In: CASTELLET, M. (Ed.). *El desenvolupament de les matemàtiques al segle XIX*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol. LXXV (1984).


Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques - 1993 - Arxius de les seccions de Ciències

PLA i CARRERA, Josep. Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques" (núm, 107 de la col·lecció *Arxius de les Seccions de Ciències* ; 107. 1993, 162 p. Volume 201, 2001.


Geometria axiomàtica - 1993 - Arxius de la Seccions de Ciències

REVENTÓS, A. *Geometria axiomàtica*. Arxius de la Secció de Ciències; Vol CVI (1993).


European Congress of Mathematics - 2001 -

CASACUBERTA, C. et al., ed. European Congress of Mathematics, Barcelona, July 10-14, 2000. volume I. Progress in Mathematics Volume 201, 2001.


Obra matemàtica vària - 2008 -

FERMAT, P. de. *Obra matemàtica vària*. Institut d'Estudis Catalans (2008), 453 p.


Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009) - 2010 -

CASTELLET, M. *Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)*. Institut d'Estudis Catalans. Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya.


Selecta de Ferran Sunyer i Balaguer - 2012 - Arxius de la Secció de Ciències

BRUNA, J., CUFÍ, J. *Selecta Ferran Sunyer i Balaguer*. Arxius de la Secció de Ciències, CXLIV, Institut d'Estudis Catalans (2012), 501 p.


la Col·lecció de Física i Matemàtica (EsteveTerradas) - 6563 -