Documento sin título CITA: Corpus Internationale des Timbres Amphoriques - UAI IEC cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Derelicte: SUD-LAVEZZI 3 (Bonifacio, Corse du Sud)

SUD-LAVEZZI 3 (Bonifacio, Corse du Sud) - - (-)

Carregament: Dressel 2-4, Pascual 1 (1) i variant arcaica de Dressel 14 sudhispana.
Datació aproximada: ca. 15 dC.

 

Bibliografia:

Sciallano, M.; Liou B.

"Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4" dins Archaeonautica 5, ,

Paris: ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1985. 5-178

- -

Segells:


A(A( )) Veure fitxa sencera

A(A( )) Veure fitxa sencera

AC(AC( )) Veure fitxa sencera

AC(AC( )) Veure fitxa sencera

AC(AC( )) Veure fitxa sencera

PHIL(PHIL( )) Veure fitxa sencera

SC(SC( )) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

AD(AD( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

ALEX(ALEX( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

AM(AM( )) Veure fitxa sencera

ANT(ANT( )) Veure fitxa sencera

ANDO(ANDO(nis)) Veure fitxa sencera

...NICI(...]NICI) Veure fitxa sencera

ANDO(ANDO(nis)) Veure fitxa sencera

ANDO(ANDO(nis)) Veure fitxa sencera

ANDO(ANDO(nis)) Veure fitxa sencera

ANT(ANT( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

POT(POT( )) Veure fitxa sencera

ATT(AT( ) T( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

CELSI(CELSI ) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

CELSI(CELSI ) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

CELSI(CELSI ) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

CELSI(CELS(i)) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

CELSI(CELSI ) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

CELSI(C[E]LSI) Veure fitxa sencera

L(L( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

LYA(LYA(eus)) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

M(M( )) Veure fitxa sencera

PR(PR( )) Veure fitxa sencera

POT(POT( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

QVAD(Q( ) V( ) AD( )) Veure fitxa sencera

S(S( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

VIC(VIC( )) Veure fitxa sencera

...NICI(...]NICI) Veure fitxa sencera

PA...? & RA...?(PA[... & RA[...) Veure fitxa sencera

Il·legible.() Veure fitxa sencera

Il·legible.() Veure fitxa sencera

Il·legible.() Veure fitxa sencera

Il·legible.() Veure fitxa sencera

Il·legible.() Veure fitxa sencera

ANDO(ANDO(nis)) Veure fitxa sencera

Formes:

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI