cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: CAN PEDREROL DE BAIX / Can Pedrerol de Baix

CAN PEDREROL DE BAIX / Can Pedrerol de Baix - Castellbisbal (Vallès Occidental)

Descripció: Al voltant de la masia de Can Pedrerol de Baix es coneixien restes arqueològiques romanes descobertes pels col•laboradors del museu de Rubí. Es parlava de gran quantitat de restes d’àmfora Dressel 2-4, moltes d’elles passades de cocció, i fins i tot una terrisseria entre l’actual masia i l’ermita de Sant Quintí. Amb motiu de les obres de construcció del TAV, part de la zona propera a la masia es va trobar afectada, i es va fer una intervenció en la qual es van poder identificar les àrees de premsat i magatzem. Del segle I dC, es va reconèixer una sèrie de murs i paviments, juntament amb un lacus, unes fosses quadrangulars que segurament servien per fixar els contrapesos de la premsa vinària. També hi ha un camp de dolia destinat a contenir els vins produïts a la instal•lació
Producció: Àmfores. Segells: AND, SYNE, ALB, MAT, PR, PRMVL, TEL, CRES, MAR, PROTI, SOSIBIA
Més informació:
tir-for

 

 
 

Bibliografia:

Moret, L.; Carreras, C.; Miró, C.

“Terrisseries al voltant de la riera de Rubí: Can Tintorer (El Papiol) i Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal)”. dins En Carreras, C.; A.López Mullor; Guitart, J. (eds.) Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat. , ,

Barcelona: , 2009. 17-32

- - 2_Moret_Carreras_Miro.pdf

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Berni, P.; Carreras, C.

"Corpus epigràfic de segells en àmfores, dolia, tegulae i gerres de ceràmica comuna oxidada del Baix Llobregat dins En C.Carreras, A.López Mullor, J.Guitart (coord.) Barcino II. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat, ,

Barcelona: IEC, 2013. 127-286

978-84-9965-186-6 - - 8_Berni, Carreras.pdf

Segells:


MAR(MAR( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( ) ) Veure fitxa sencera

MAT(MAT( )) Veure fitxa sencera

NI(NI( ) ) Veure fitxa sencera

NI(NI( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( )) Veure fitxa sencera

PR(PR( )) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PROTI(PROTI) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SOSIBIAE(SOSIBIAE) Veure fitxa sencera

TEL(TEL(esphori)) Veure fitxa sencera

TEL(TEL(esphori)) Veure fitxa sencera

A[...]QI?() Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

ALB(ALB(ani)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

AND(AND(onis)) Veure fitxa sencera

GRAT(GRAT(i)) Veure fitxa sencera

CRES(CRES(centi)) Veure fitxa sencera

Pastes:

Veure fitxa sencera

CST-60202

Presencia de desgrasantes de medida fina y poco visibles a simple vista, aún se pueden identificar algunos granos de cuarzo.

Veure fitxa sencera

CST-60392

Se observa la presencia de desgrasantes de medida fina y media, poco visibles a simple vista, entre los que destacan básicamente partículas de cuarzo.

Veure fitxa sencera

PDR_002

Veure fitxa sencera

PDR_007

Veure fitxa sencera

PDR_008

Formes:

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI