Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Marta Sanz i Solé

Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Universitat de Barcelona (2001)

Publicacions

* SANZ, M. `Combinar les observacions i mesurar la incertesa : història d'un intent per entendre millor el món´. *Butlletí de la SCM*; vol. 7 (setembre 1992), pp. 35-46.
* SANZ, M. `Les Possibilitats de fer diana amb trajectòries a l'atzar´. *Butlletí de la SCM*; vol. 25, núm. 1 (juliol 2010), pp. 81-99.
* SANZ, M. `Tercer ciclo´. In: `2a Reunió de Degans i Directors de Matemàtiques ´. *SCM/Notícies*; Núm. 15 (juliol 2001), pp. 20-21.
* SANZ, M. `L'EMS i el sisè programa marc de la Comissió Europea´. In: `La columna de la Societat Matemàtica Europea (EMS)´. *SCM/Notícies*; Núm. 18 (gener 2003), pp. 8-10.
* SANZ, M. `Activitats científiques de l'EMS amb societats nacionals´. In: `La columna de la Societat Matemàtica Europea (EMS)´. *SCM/Notícies*; Núm. 19 (juliol 2003), pp. 9-10.
* SANZ, M. `Entrevista amb Ari Laptev, president del Comitè Organitzador del 4ECM´. In: `Internacional´. *SCM/Notícies*; Núm. 20 (novembre 2004), pp. 8-11.

 

Congressos

3r Congrés Europeu de Matemàtiques (3ECM) - 10/7/2000[+]

6a Trobada Matemàtica - 4/4/2003[+]

EMS-SCM Joint Mathematical Weekend - 16/9/2005[+]

ICM 2006 - 22/10/2006[+]