cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: SANT VICENÇ DELS HORTS / Sant Vicenç dels Horts (Can Reverter, Can Perals, El Mercat)

SANT VICENÇ DELS HORTS / Sant Vicenç dels Horts (Can Reverter, Can Perals, El Mercat) - Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

Descripció: Es tracta d’una sèrie de troballes d’abocadors, restes d’àmfores i material constructiu passat de cocció i estructures de forns que s’han trobat al subsòl del nucli antic de Sant Vicenç dels Horts. La primera terrisseria documentada va ser Can Reverter-Can Perals (Molist, 1989; Barreda, 1994), a on es va documentar un dipòsit de 4 x 20 metres amb una cubeta de 2,20 metres d’ample. En les proximitats es van trobar restes de dolia, tegulae i àmfores passades de cocció amb molta epigrafia. Al llarg dels darrers anys s’han trobat d’altres concentracions de materials en el casc antic de Sant Vicenç dels Horts , que proporcionen tot tipus de material ceràmic, alguns dels quals estan passats de cocció.Tot aquest conjunt de troballes iniciades amb les restes de Can Reverter, avui creiem que es tracta d’una sola zona industrial organitzada a partir d’una riera que acabaria el riu Llobregat. Amb motiu de la construcció de la biblioteca municipal es va excavar l’antic mercat de la vil·la, a on s’ha trobat restes d’estructures de forns, premses i tot tipus de material ceràmic. Avui en dia sota la biblioteca o antic Mercat es troben in situ les restes de la graella del forn terrisser (Miquel i Morera, 2013). Val a dir que d’altres intervencions preventives del nucli urbà com la de Francesc Moragues (CODEX) han produït un nombre ingent d’àmfores i segells.
Producció: Es documenta la producció d’àmfores de dos tipologies, juntament amb la producció de material constructiu (maons, imbrices, tegulae) i ceràmiques comunes (bols, cassoles, gerres, olles...)

 

 
 
 
 
 
 

Bibliografia:

Barreda, M.Ll.

“Cal Reverter (Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat)” dins Actes de les Jornades d’Arqueologia i Palontologia 2001. , ,

Sant Boi: , 2004.

- -

Miquel, Júlia; Morera, Jordi

“Sant Vicenç dels Horts: una zona productora de tipus industrial en època altimperial romana” dins Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat., ,

Barcelona: , 2013.

- - 3_Miquel_Morera.pdf

Molist, N.

“L’excavació d’urgència de Cal Reverter (Sant Vicenç dels Horts)” dins Actes de les I Jornades del Baix Llobregat, ,

Sant Boi: , 1989.

- -

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Segells:


NI(NI( ) ) Veure fitxa sencera

MA(MA( )) Veure fitxa sencera

MA(MA( )) Veure fitxa sencera

MI(MI( )) Veure fitxa sencera

MVR(MVR(rani)) Veure fitxa sencera

MVR(MVR(rani)) Veure fitxa sencera

MVR(MVR(rani)) Veure fitxa sencera

MVR(MVR(rani)) Veure fitxa sencera

MVR(MVR(rani)) Veure fitxa sencera

N(N( )) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

OPT(OPT(ati)) Veure fitxa sencera

OPTA(OPTA(ti)) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( )) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

P(P( ) ) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PAV(PAV( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PEF(PEF( )) Veure fitxa sencera

PYR(PYR( )) Veure fitxa sencera

PYR(PYR( )) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PLOC(PLOC(ami)) Veure fitxa sencera

PR(PR( )) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( )) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PR(PR( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRI(PRI( ) ) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

PRIMVL(PRIMVL(i)) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

R(R( ) ) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SEC(SEC(undi)) Veure fitxa sencera

SENEI(SENEI o SENEC(ionis)) Veure fitxa sencera

SENEI(SENEI o SENEC(ionis)) Veure fitxa sencera

SENEI(SENEI o SENEC(ionis)) Veure fitxa sencera

SENEI(SENEI o SENEC(ionis)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

SYNE(SYNE(cdemi)) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

T(T( )) Veure fitxa sencera

TER(TER( ) ) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

THEOP(THEOP(hili)) Veure fitxa sencera

VT(VT( ) ) Veure fitxa sencera

VT(VT( ) ) Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

Signum =() Veure fitxa sencera

D[...(D[...) Veure fitxa sencera

...]EI(...]EI) Veure fitxa sencera

[...]+[...]() Veure fitxa sencera

[...]+[...]() Veure fitxa sencera

[...]() Veure fitxa sencera

[...]() Veure fitxa sencera

[...]() Veure fitxa sencera

[...]() Veure fitxa sencera

AE(AE(muli?)) Veure fitxa sencera

AE(AE(muli?)) Veure fitxa sencera

AE(AE(muli?)) Veure fitxa sencera

AE(AE(muli?)) Veure fitxa sencera

AE(AE(muli?)) Veure fitxa sencera

AEMV(AEMV(li)) Veure fitxa sencera

AEMV(AEMV(li)) Veure fitxa sencera

AEMV(AEMV(li)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

ALBA(ALBA(ni)) Veure fitxa sencera

AN(AN( ) ) Veure fitxa sencera

MANTIAS(M( ) ANTI( ) AS( ) ) Veure fitxa sencera

MANTIAS(M( ) ANTI( ) AS( ) ) Veure fitxa sencera

ANT(ANT( ) ) Veure fitxa sencera

APTIC(APTIC(hi)) Veure fitxa sencera

AQ(AQ( )) Veure fitxa sencera

AQ(AQ( )) Veure fitxa sencera

AS(AS(clepi)) Veure fitxa sencera

AS(AS(clepi)) Veure fitxa sencera

AT(AT( ) ) Veure fitxa sencera

AT(AT( ) ) Veure fitxa sencera

AV(AV( ) ) Veure fitxa sencera

BR(BR( ) ) Veure fitxa sencera

CA(CA( ) ) Veure fitxa sencera

GAM(GAM(i)) Veure fitxa sencera

GAM(GAM(i)) Veure fitxa sencera

GAM(GAM(i)) Veure fitxa sencera

GRA(GRA(ti)) Veure fitxa sencera

GRA(GRA(ti)) Veure fitxa sencera

GRA(GRA(ti)) Veure fitxa sencera

CV(CV( )) Veure fitxa sencera

D[...(D[...) Veure fitxa sencera

D(D( )) Veure fitxa sencera

D(D( )) Veure fitxa sencera

DI(DI( )) Veure fitxa sencera

ER(ER( ) ) Veure fitxa sencera

ER(ER( ) ) Veure fitxa sencera

ER(ER( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(P( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

F(F( ) ) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

PH(PH( )) Veure fitxa sencera

FA(FA( ) ) Veure fitxa sencera

FA(FA( ) ) Veure fitxa sencera

FA...(FA...) Veure fitxa sencera

FE(FE( ) ) Veure fitxa sencera

FE(FE( ) ) Veure fitxa sencera

FEL(FEL( )) Veure fitxa sencera

FEL(FEL( )) Veure fitxa sencera

FO...(FO...) Veure fitxa sencera

AHS(A( ) H( ) S( )) Veure fitxa sencera

AHS(A( ) H( ) S( )) Veure fitxa sencera

IA(IA( )) Veure fitxa sencera

IA(IA( )) Veure fitxa sencera

IA(IA( )) Veure fitxa sencera

IR(IR( ) ) Veure fitxa sencera

IV(IV( ) ) Veure fitxa sencera

IV(IV( ) ) Veure fitxa sencera

IVL(IVL(i)) Veure fitxa sencera

Pastes:

Veure fitxa sencera

RVT-1

Matriu calcària (50-60%) òpticament inactiva, porositat mitjana (5-10%) amb microfòssils calcaris. Tonalitat marró groguenca

Veure fitxa sencera

RVT-007

Veure fitxa sencera

RVT-011

Veure fitxa sencera

SVH-60375

Es relativamente dura, con tacto muy arenoso y fractura irregular. Es una cerámica modelada a torno. Los desgrasantes son de medida fina a media, visibles a simple vista, en donde destacan básicamente partículas de cuarzo pero también feldespatos y algunas micas (biotita).

Veure fitxa sencera

SVH-60376

Desgrasantes de medida fina y, esporádicamente media, visibles a simple vista, en donde destacan las partículas de cuarzo, pero también hay feldespatos y algunas micas (biotita).

Formes:

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

PASCUAL 1

Es tracta d’una àmfora vinària de la tarraconense caracteritzada per un cos ovoide amb un carenat en la part superior, nanses ambacanalat central, coll llarg acabat en un llavi amb forma de collar vertical. Si bé recorda a la Dressel 1B – segurament el seu predecessor formal - les característiques del llavii les nanses, així com la seva pasta ceràmica la identifiquen com una producció de la província Citerior. Darrerament s’han definit al menys dos subtipus de Pascual 1, als quals s’ha donat el nom de A i B (López-Mullor y Martin, 2008). Segons aquesta proposta tipològica, la subvariant Pascual 1A tindria majors dimensions fins a 1,16-1,06 metres de longitud amb una vora completament vertical o fins i tot obert (6-10 cm), així com un pivot llarg. No sembla que tingui cap relació cronològica, i potser tan sòls és una subvariant pròpia d’uns tallers del Maresme (Ca L’Arnau i El Roser)(López-Mullor y Martin, 2008, 57). La segona subvariant, Pascual 1B, és una mica més petita en longitud (94 a 1,04 metres), un llavi vertical igual de llarg, coll una mica més curt, així com el seu pivot. Es la variant que es troba a més terrisseries, fins i tot al taller de El Roser (Calella). Aquest canvi formal no està vinculat a cap cronologia específica. Una Pascual 1 acostuma a pesar uns 7-9 Kgs buida i té una capacitat entre 20-25 litres.

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI