Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

19Els verbs espacials reben aquest nom perquè modifiquen la seva forma en funció de la localització de l'acció.

‘De les tres espelmes que tenia, n'he posat una a la prestatgeria, una altra a la taula i una altra damunt del televisor.’
‘El meu fill va estar dos anys estudiant a la Universitat de Gallaudet i després es va traslladar a la de Bristol. En acabar va tornar cap a Barcelona i ara està treballant.’