Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

27Com has pogut comprovar, en llengua de signes els pronoms personals es realitzen com índexs que assenyalen els referents presents o els punts de l'espai associats als referents absents. Per exemple, ‘tu’, ‘jo’, ‘ell’, ‘nosaltres’…

I com també hauràs vist, aquests pronoms es poden ometre o no quan s'usen verbs direccionals o l'auxiliar de concordança.

‘Si us plau, pots avisar-lo?’
‘Trobo a faltar molt els meus fills.’