Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

29A més de l'ús de l'espai per marcar la concordança dels verbs (entre subjecte i objecte), l'espai es pot utilitzar amb altres finalitats, com per exemple la comparació.

‘La meva amiga té dos anys més que jo.’
‘L'edifici de la universitat és més gran que el de l'ajuntament.’
‘L'elefant és més fort que el lleó.’