Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

7Els verbs direccionals reben aquest nom perquè canvien la direcció del moviment i de vegades també canvien l'orientació del palmell o dels dits. Aquest canvi de forma depèn de quin sigui el subjecte i l'objecte.

‘Jo li ensenyo llengua de signes.’
‘Ella m'ensenya anglès.’

En el primer exemple, el moviment surt del subjecte, que és el signant, i finalitza a l'objecte, que és la tercera persona. En canvi, en el segon exemple, el moviment s'inicia en el subjecte, que és el punt on hem localitzat la tercera persona i acaba a l'objecte, que és el signant.