Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

9Alguns verbs direccionals informen del subjecte i l'objecte gràcies a la trajectòria, però altres no impliquen trajectòria encara que sí que mostren concordança amb el subjecte i l'objecte en l'orientació del palmell i/o dels dits.

‘El cap em va obligar a treballar a la tarda.’
‘El professor obliga el meu fill a menjar-s'ho tot.’