Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

24Ja hem vist que els verbs invariables no canvien la seva forma en funció del subjecte o de l'objecte de l'oració. Com per exemple, ‘oblidar’ o ‘saber’.

No obstant això, a vegades aquests verbs necessiten indicar la persona del subjecte i la de l'objecte, i per això es fan acompanyar d'un signe que anomenem signe auxiliar de concordança i que és el que dóna aquesta informació. Aquest signe es realitza amb l'índex i la trajectòria del seu moviment es determina com en els verbs direccionals normals.

‘M'has oblidat?’
‘Crec que ella ja l'ha oblidat.’