Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

28Aquest fenomen, que consisteix a no utilitzar els pronoms de subjecte i d'objecte, s'anomena el·lipsi pronominal.

En alguns casos on el context és suficientment clar, podem trobar el·lipsi fins i tot amb verbs invariables.

‘T'agraden els espaguetis? Sí, m'agraden molt.’