Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

1Tots els verbs tenen una forma bàsica o neutra, com per exemple:
‘pensar’, ‘ajudar’.

Alguns verbs poden canviar la seva forma per indicar el subjecte i l'objecte de l'oració. Per exemple, en un verb com ‘pensar’, la forma del verb no es modifica segons qui realitzi l'acció ni segons quin sigui l'objecte d'aquesta.

‘Jo penso en el futur.’
‘Ell no pensa en el futur.’