Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

2Encara que en aquestes dues oracions el subjecte i l'objecte siguin diferents, el verb no modifica la seva forma.

No obstant això, un verb com ‘ajudar’ canvia la seva forma segons qui sigui el subjecte i l'objecte, és a dir, en funció de qui ajudi a qui.

‘La meva germana està malalta i jo l'ajudo.’
‘Estic malalta i la meva germana m'ajuda.’