Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

3En aquests dos exemples, veiem com el moviment i l'orientació dels dits del signe ‘ajudar’ varia en funció del subjecte i de l'objecte. Aquesta variació de la forma del verb es denomina concordança.