Si us plau, feu la cerca sense accents
en el camp

 

Registres del 11 al 20 d'un total de 77 

SENTÈNCIA 31 DESEMBRE 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7 juny 1938. Pàg. 165-169.

Fonts del Dret Civil català: el Codi civil com a supletori. - Contractes innominats. - Resolució de contracte.

Ponent: Joan Tauler i Palomeras.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 17 JULIOL 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 maig 1938, pàg. 98-101.

Fonts del Dret civil català: el Dret canònic com a supletori. - Ordre de prelació de fonts en el Dret civil català. - El valor dels Projectes d'Apèndix.- Reclamació de la filiació extramatrimonial: proves admissibles. 

Ponent: Ramon M Roca i Sastre.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 12 AGOST 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 maig 1938. Pàgs. 115-118.

Fonts del Dret Civil català: el Dret canònic com a supletori. - Llegítima: Dret d'aliments dels fills llegim ens la successió intestada de llur pare.

Ponent: Antoni M Borrell i Soler.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 10 JULIOL 1936


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 13 febrer 1937, pàgs. 71-77.

Donacions per raó de matrimoni. - Pacte reversional: condició jurídica. - Renúncia al dret de reversió. - Transmissió del dret a demanar la reversió. - Incompatibilitat entre successió testada i intestada. - Prescripció.

Ponent: Ricard de Rabassa i Prat.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 10 NOVEMBRE 1936


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23 abril 1937, pàg. 111-113.

Règim econòmic-matrimonial vigent a Catalunya: donacions entre marit i muller. - Presumpció Muciana.

Ponent: Eduard Micó i Busquets.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 20 JULIOL 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 maig 1938, pàgs. 102-108.

Presumpció Muciana: requisits i efectes. - Llegítima: Computació legitimaria. -Supòsits d'aplicació de la Llei «Hac Edictali».

Ponent: Ramon M Roca i Sastre.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 8 ABRIL 1936


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29 gener 1937. Pàg. 37-40.

Esponsalici o escreix. - Condició de l'acció de reclamació.

Ponent: Pere Comes i Calvet.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 26 JULIOL 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 maig 1938, pàg. 108-110.

Autonomia patrimonial de la dona casada catalana. - Règim econòmic-matrimonials vigent.-  "Litisexpensae".

Ponent: Antoni M. Borrell i Soler.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 27 DESEMBRE 1937


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 juny 1938. - Pàgs. 161-165.

Ineficàcia del testament per manca d'institució d'hereu.- Heretament preventiu. - La  supervivència de l'heretament per existir un testament posterior i ineficaç.- Irrevocabilitat de l'heretament preventiu. - Legítima: Condició del legitimari.- Dret d'acréixer.

Ponent: Eduard Micó i Busquets.

[text sencer]

 
SENTÈNCIA 20 DESEMBRE 1935


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 25 febrer 1936, pàg. 106-111.

Testament sagramental: requisits. - Declaració dels testimonis: requisits. - Necessitat de que consti clara la voluntat d'atorgar testament. - Dret local de Girona.

Ponent: Pere Comes i Calvet.

[text sencer]

 


 

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de
Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons
© 2009 Institut d'Estudis Catalans (Societat Catalana d'Estudis Jurídics)


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat