EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

1En llengua de signes catalana, com en la majoria de les llengües de signes, les formes dels verbs no inclouen informació sobre el temps. En general, el marc temporal s'estableix al principi de la frase amb una expressió d'informació temporal. Un cop marcat, tot el que segueix se situa en aquest temps mentre no es canviï la referència temporal.

‘Ahir vaig visitar la Catedral amb els alumnes. Després vam veure els pessebres que hi havia davant i a continuació vam anar al Museu de la Sabata.’

Com has pogut observar, el temps s'ha marcat al principi i això determina que tot el paràgraf es localitza en el mateix temps esmentat.