EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

12Observa la importància dels trets no manuals que acompanyen als signes temporals per emfatitzar la gran distància en el passat o en el futur respecte al present, o bé la poca distància.

‘Fa moltíssims anys Barcelona només tenia 200.000 habitants.’
‘Fa poquíssim vaig estar de viatge a Dinamarca.’
‘D'aquí a molt poc em compraré un ordinador.’
‘D'aquí a moltíssim temps les persones viuran a la Lluna.’
‘En aquest precís instant la Maria acaba d'anar-se'n.’