EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

14La informació temporal també es pot expressar en un tercer eix que va d'esquerra a dreta del signant a l'espai neutre, on s'articulen les seqüències d'unitats temporals com les hores, els dies de la setmana, els mesos i els anys, i també els períodes:

‘Tinc examen el dimarts, el dijous i el divendres.’
‘L'oficina d'informació està oberta de dilluns a dissabte.’
‘Dels tres als sis anys els nens reben diferents vacunes.’