EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

4Si expressem un procés iniciat en el passat i que encara segueix, usem la línia temporal amb el polze de la mà dominant que va des de darrere l'espatlla fins a l'espai neutre, on el punt del present pot estar marcat pel polze de la mà no dominant: ‘portar molt temps’, o bé sense indicació explícita del present: ‘fins ara’.

‘Porto set anys treballant a la mateixa empresa.’
‘Porto molt temps vivint a Vilafranca.’