EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

8El passat sempre s'indica per sobre de l'espatlla de la mà dominant; si és pròxim, sobre la mateixa espatlla, com en el signe ‘recentment’, i és més llunyà de l'espatlla i amb més repeticions com més allunyat sigui el temps passat a què ens referim, com a ‘fa molt temps’.

‘La meva cunyada ha tingut un nen fa poc.’
‘Fa temps que en aquest cinema posen pel·lícules subtitulades.’
‘Fa moltíssim temps els homes vivien en coves.’