EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

10Per indicar el futur, situem els signes temporals en la línia que surt del cos del signant cap endavant, articulant el signe més a prop o més lluny del cos segons si el futur és més pròxim o més llunyà, respectivament.

‘Més endavant ja parlarem del preu.’
‘D'aquí a molt temps el medi ambient de la Terra serà molt diferent.’