EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

15Per indicar seqüčncies horŕries també recorrem alternativament al pla vertical, on situem les unitats en els punts corresponents d'un rellotge virtual:

‘Ha de prendre's una pastilla a les tres, a les sis i a les nou.’