EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

13Quan ens referim a una seqüència de successos, sovint marquem l'anterioritat o la posterioritat respecte a algun d'ells. Aquest tipus de referència temporal anafòrica se situa en la línia diagonal que configura el braç no dominant del signant a l'espai sígnic. Observa com s'articulen els signes ‘abans d'això’ i ‘després d'això’.

‘Vull mudar-me al meu pis nou abans de Nadal.’
‘Després d'acabar tota la feina pots fer el que vulguis.’