EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

11Podem marcar el futur amb signes temporals com ‘demà’, ‘demà passat’, ‘pròxim any’, ‘setmana que ve’, ‘després’…

‘Demà comencen les rebaixes de roba.’
‘El meu germà estrenarà l’obra de teatre la setmana que ve.’